Connect with us

Amerika

NOVI TEST ZA AMERIČKO DRŽAVLJANSTVO: Teža i obimnija pitanja, akcenat na politici!

Published

on

Test građanskog obrazovanja za imigrante koji podnose zahtev za američko državljanstvo putem naturalizacije, od 1. decembra 2020. izgledaće drugačije nego do sada. Kandidati će morati usmeno da polažu novi test, koji je duži i složeniji od prethodne verzije, a sastoji se od čak 128 pitanja i odgovora.

U revidiranom testu naturalizacije koji su prošle nedelje najavile američke službe za državljanstvo i imigraciju (USCIS), svakom podnosiocu prijave biće postavljeno ukupno 20 pitanja. Imigrant mora tačno da odgovori na 12 od 20 pitanja kako bi položio građanski deo testa za naturalizaciju.

Prethodno je službenik USCIS-a postavljao ukupno 10 pitanja iz opšteg fonda od 100 pitanja. Podnosilac zahteva je morao tačno da odgovori na šest od tih 10 pitanja kako bi položio.

Takođe, u prethodnom testu ako je imigrant tačno odgovorio na šest pitanja pre nego što je stigao do poslednjeg, ovaj deo ispita bi bio završen. U revidiranom testu, čak i ako osoba tačno odgovori na 12 pitanja, službenik mora da postavi svih 20 pitanja.

Sva geografska pitanja o okeanima, rekama i državama su uklonjena. Umesto toga, dodata su brojna pitanja o politici, o predsedništvu, Кongresu i Vrhovnom sudu, kao i nekoliko pitanja o očevima osnivačima.

USCIS je na engleskom jeziku objavio 128 građanskih pitanja i odgovora za verziju testa građanskog prava za 2020. godinu. Ovo je baza podataka koju legalni stalni stanovnici koji teže naturalizaciji moraju da prouče.

U novom testu 57 pitanja ostalo je isto, dok je 13 preformulisano, a pet zahteva više odgovora. Ostali su potpuno novi.

EVO ŠTA JOŠ TREBA DA ZNATE UKOLIKO ŽELITE DA DOBIJETE AMERIČKI PASOŠ

Postati državljanin Sjedinjenih Američkih Država je san većine imigranata koji se ovde presele, najvećim delom zbog toga što državljanstvo sa sobom nosi određene povlastice i prava koja stiču oni koji imaju dovoljno sreće da ga dobiju. Stranac koji postane američki državljanin ne mora se odreći svog matičnog pasoša. Ukoliko ste vlasnik američkog pasosa ne morate da brinete o vizama prilikom putovanja, otvorena su vam vrata u više od 180 država širom sveta.

U ovom članku ćemo objasniti kako možete postati legalni državljanin Amerike u 10 koraka. Ako pravilno pratite ove korake, bićete nekoliko stepenika bliži ka svom cilju da postanete građanin SAD.

 • Korak 1: Provera Vaše „kvalifikovanosti“ da postanete građanin Sjedinjenih država

Pre nego što krenete da razmišljate o finalnom cilju ’zelenog svetla’ od strane Vlade Sjedinjenih Država, morate proveriti da li ste kvalifikovani da započnete ovaj proces. USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) je postavio kriterijume za procenu Vaše kvalifikovanosti.Ako ste rođeni u Sjedinjenim Državama ili ste rođeni u inostranstvu ali imate roditelje koji su američkog porekla, automatski dobijate odobreno državljanstvo. Ako je jedan od Vaših roditelja (ili oba) američki građanin ili je kasnije dobio državljanstvo, u obavezi ste da popunite obrazac N-600 ili obrazac N-600K koji predstavlja prijavu za Sertifikat državljanstva i Prijavu za državljanstvo i Prijavu za izdavanje Sertifikata.

Ako, pak, ne zadovoljavate gore navedene uslove a prijavljujete se za državljanstvo, morate ispuniti neke od sledećih uslova:

 1. Morate imati važeću Zelenu Kartu da biste dokazali da ste zakoniti stanovnik
 2. Da imate bračnog partnera koji je građanin Sjedinjenih Država i da ste u braku najmanje tri godine
 3. Da ste služili vojsku u državi Americi

OVDE možete kliknuti da biste videli celu listu uslova i dodatne informacije za kvalifikovanost aplikanata za državljanstvo.

 • Korak 2: ispunite Obrazac N-400

Kada ste prošli kroz proces utvrđivanja kvalifikovanosti, ispunite Obrazac N-400, Prijavu za dobijanje državljanstva obezbeđene od strane USCIS-a.
Ovaj obrazac će vam tražiti da navedete svoje privatne podatke, podatke o tome gde živite, roditeljima, zaposlenju (bivšim i sadašnjem), obrazovanju, vremenu koje ste proveli van Sjedinjenih Država dok ste posedovali Zelenu Kartu, bračni status i detaljne podatke o vašem bračnom partneru i deci (ako ih imate).

Obratite pažnju da skinete sa sajta USCIS poslednju verziju prijave Obrasca N-400 i odgovorite na sva pitanja koja se odnose na vas. Nepotpuni obrasci obično rezultiraju odlaganjem odluke i odbijanjem.Korak 3: Obezbediti 2 fotografije

Zajedno sa Obrascem N-400 morate priložiti i vaše dve fotografije. Moraju biti skorije (fotografije bi trebalo da budu napravljene u nedelji kada predajete prijavu i ne starije od 30 dana) i moraju prikazivati vaš trenutni izgled kao što su frizura, brada, brkovi, itd. Vaše lice mora biti jasno prikazano na slici, od ivice Vaše brade sve do temena bez ikakvih modnih ili bilo kojih drugih detalja (sem iz religijskih razloga).
Ove fotografije moraju biti ise veličine kao fotografija u Vašem pasošu i u okviru zakonskih regulativa Sjedinjenih Država kada je dimenzija u pitanju, 2 X 2 inča ili 5 X 5. boja fotografije može biti u punom koloru ili crno bela sa blagom belom ili crnom pozadinom.

 • Korak 4: Kopije dokumenata

Morate predati još nekoliko dokumenata uz Obrazac N-400 i svi dokumenti moraju biti fotokopirani. Originali vam nisu potrebni jer ćete dokumenta slati putem pošte zbog mogućnosti gubitka ili oštećenja istih u toku procesa.
Kasnije ćete biti zamoljeni da ponesete sa sobom originale radi utvrđivanja verodostojnosti. Glavna dokumenta koja su vam potrebna su kopije vaše Zelene Karte (sa obe strane), pasoš, viza, izvod iz matične knjige rođenih, itd. Ako imate dokumenta koja nisu na engleskom jeziku, morate ih prevesti na engleski i priložiti kopiju.

 • Korak 5: pošaljite svoju Prijavu u vidu svih potrebnih dokumenata

Nakon što ste ispunili Obrazac N-400 i prikupili sva neophodna dokumenta, vreme je da ih pošaljete u kancelariju USCIS-a. Kada šaljete, proverite adresu na koju šaljete i budite sigurni da imate pravu. Takođe, morate poslati i taksu za prijavu koja je oko 725$ i koja obuhvata biometričku taksu (cene aplikacija drastično će porasti nakon 2. oktobra). Možete standardno platiti ili napisati ček.

 • Korak 6: biometrijska provera (provera i dokumentovanje vaših otisaka prstiju)

Zvaničnici USCIS-a će pregledati vašu prijavu i predata dokumenta kao i ček koji ste uplatili. Nakon što je inicijalni deo procesa završen i vaša prijava prihvaćena, bićete pozvani za biometrijsku proveru.

Bićete pitani da date svoje otiske prstiju kao i obavešteni da će se otisci koristiti od strane različitih američkih vladinih agencija da bi se proverila vaša prošlost. Ako postoji kriminalni dosije sa vašim imenom, vaša prijava će odmah biti odbijena. Ako nađu manji prestup, vaša prijava će biti odložena ali sa velikom šansom prolaska nakon nekog dužeg vremena. Takođe će vas obavestiti da morate poneti originalna dokumenta sa sobom na biometrijsku proveru.

 • Korak 7: Intervju

Nakon biometrijske provre, biće zakazan intervju sa zvaničnicima USCIS-a, gde će vam postavljati serije pitanja. Bićete obavešteni o datumu, mestu i vremenu intervjua. Savetuje se da se pojavite 30 minuta pre početka istog.

Deo intervjua će biti sličan kao i provera otisaka prstiju. Osobe koje vrše proveru će ponovo pregledati vaš Obrazac N-400 i utvrditi vaše odgovore tako što će vam verbalno postavljati ista pitanja na koja ćete davati odgovore. Takođe će procenjivati vaš karakter, načela, stavove o zakonima Sjedinjenih Država i vašu spremnost da položite zakletvu. Odgovorite na svako pitanje iskreno, tačno i u skladu sa napisanim na vašem obrascu.

 • Korak 8: polagaćete test engleskog – iCivics Test

Zvaničnici će proveriti vaše znanje engleskog jezika odnosno vašu sposobnost da razumete, čitate, pišete i govorite. Ovo ne utiče direktno na vaš proces prijave za državljanstvo ali je i dalje jako bitno. Civics test je važniji i bićete pitani o američkim zakonima i regulativama, od plaćanja poreza do propisa u vožnji s toga je jako bitno da pre testa naučite sve regulative koje će se zahtevati od vas. Ovo će biti poslednji korak procesa vaše prijave.

 • Korak 9: čekanje odluke

Nakon intervjua, zvaničnici će doneti odluku o tome da li da vam odobravaju molbu za državljanstvo, na osnovu vaše dokumentacije i pitanja na koja ste odgovarali tokom intervjua. Postoje tri mogućnosti: prva je da vas prihvate i da postanete legalan građanin, druga mogućnost je da vas odbiju nakon čega ćete biti zamoljeni da napustite zemlju nakon isteka vize. Treća mogućnost je i opcija gde vas pozivaju na novi intervju.

 • Korak 10: polaganje zakletve

Ako je vaša prijava prihvaćena, sledi ceremoniji zakletva. Nakon ovoga, dobijate Sertifikat državljanstva koji znači da ste zvanično državljanin Sjedinjenih Američkih Država.

 • Šta se dalje dešava?

Nakon što ste postali građanin Amerike, vrlo je važno da provedete neko vreme učeći o svim regulativama i odgovornostima koje ovo zvanje nosi. Prema Ustavu Sjedinjenih Američkih Država nakon ceremonije će vam biti dodeljena i sva prava koja imate kao građanin Amerike kako što su sloboda govora i sloboda veroispovesti.

Izvor: Miami Herald / Stilt
Foto: Pixabay

Advertisement