Connect with us

aktuelno

KORONA POMOĆ: Ko sve i kako može da dobije novac od američke vlade, kompletno uputstvo sa aplikacijama! (VIDEO)

Published

on

Poštovani čitaoci Serbian Timesa koji živite u Sjedinjenim Američkim Državama…Poslednjih dana ste, verujemo, zapljusnuti lavinom informacija o tome ko, pod kojim uslovima i na koji način može da ostvari pravo i dobije pomoć od američke države a vezano za paket tzv “Korona Pomoći” od 2 triliona dolara koju je nedavno odobrio Senat.

Pošto znamo da su mnogi od Vas ostali bez posla, ili im je biznis ugrožen usled vanrednog stanja, potrudili smo se da Vam na jednom mestu pružimo sve informacije koje Vam mogu biti od pomoći da biste ostvarili svoja prava. Naglašavamo dve stvari…Prva je da NE MORATE BITI DRŽAVLJANIN SAD da biste imali mogućnost da dobijete novac iz ovih fondova. Ako je reč o individualnoj pomoći trebalo bi da imate Social Security Number (SSN) i da ste predali Vaše poreske prijave za 2018 ili 2019.godinu, a ukoliko se radi o zajmovima za kompanije važno je da ste poslali prijave za porez takođe za 2018 ili 2019.godinu.

Druga bitna stvar jeste da treba da požurite sa svojim aplikacijama na linkove i adrese koje smo Vam u ovom tekstu dali, jer za dobar deo njih krajnji rok za prijavu je 1.April.

Sa srećom!

1.) DIRECT PAYMENTS TO TAXPAYERS / DIREKTNO ISPLAĆIVANJE OSOBAMA KOJI PLAĆAJU POREZ

English:

To qualify you must be a taxpayer in good standing that has filed either 2018 or 2019 taxes.

 1. The full payment $1,200 is available for individuals making up to $75,000 (individual) and $150,000 (married).
 2. An additional $500 cash payment is available per child.
 3. The value begins decreasing and then phases out completely for those making over the full payment income cap. For example, if you make more than $75,000 but less than $99,000 your check will be less than $1200.
 4. If you are single and making over $99,000 you do NOT qualify; If you are married and making over $198,000 you do NOT qualify.
 5. If you have filed your taxes for 2018 or 2019, YOU DO NOT NEED TO APPLY or notify IRS.
 6.  IRS will process your check automatically in a couple of weeks. Payments are going to be sent electronically if the IRS has your direct deposit information from either 2018 or 2019 tax returns. If there is no direct deposit on file, you will receive your check in the mail.

Serbian:

Da biste se kvalifikovali morate biti poreski obveznik koji je uredno podneo prijavu za porez za 2018. ili 2019. Za ova primanja nije bitan Vaš imigracioni status ako ste radili Tax-u za 2018 ili 2019.

 1. Potpuno plaćanje 1.200 USD dostupno je za pojedince koji zarađuju do 75.000 USD (pojedinačno) i 150.000 USD (na nivou bračne zajednice).
 2. Dodatno plaćanje u gotovini u iznosu od 500 USD dostupno je po svakom detetu.
 3. Vrednost počinje opadati, a zatim se potpuno ukida za one koji ostvaruju gornju granicu prihoda. Na primer, ako zarađujete više od 75.000 USD, ali manje od 99.000 USD, vaš ček bit će manji od 1.200 USD.
 4. Ako ste samci i zarađujete preko 99.000 USD, NE kvalifikujete se; Ako ste u braku i zarađujete preko 198.000 USD, NE kvalifikujete se.
 5. Ako ste uradili poresku prijavu za 2018 ili 2019, NE TREBATE DA APLICIRATE ili da bilo šta radite.
 6. IRS ce Vam poslati ček za par nedelja. Plaćanja se vrše elektroničkim putem ako IRS ima podatke o vašem direktnom pologu iz poreznih prijava 2018. ili 2019. godine. Ako nema direktnog pologa na vaš račun, primit ćete ček poštom.
VAŽNO OBJAŠNJENJE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA: Senator Ted Kruz (pogledajte video u tekstu DOLE)

2.) UNEMPLOYMENT INSURANCE / Osiguranje za Nezaposlene

LINK TO INFO PAGE: https://www2.illinois.gov/ides/Pages/COVID-19-and-Unemployment-Benefits.aspx?fbclid=IwAR3lHNhNCVyUXwFivaGy9RiMulaapx04pwG3UH5bfR-PmxrZYHEB_olYDis

LINK TO THE APPLICATION: https://benefits.ides.illinois.gov/Benefits/profile/responseHandlerAction.do?TAM_OP=login&USERNAME=unauthenticated&ERROR_CODE=0x00000000&METHOD=GET&URL=%2FBenefits%2FfileMyClaim.do&REFERER=https%3A%2F%2Fwww2.illinois.gov%2Fides%2Faboutides%2FPages%2F10%2520Things%2520You%2520Should%2520Know.aspx

Explanation / Objašnjenje

English:

It’s for people that have lost their jobs (were laid off) due to COVID19 and have applied for unemployment or will apply soon

Serbian:

Ovo je za ljude koji su izgubili posao zbog COVID19 i koji su podneli prijavu za osiguranje kao nezaposleni ili se spremaju da je podnesu.

OTHER BENEFIT:

English: On top of the unemployment amount you will receive $600 increase for every paycheck you get for unemployment

Serbian: Na sumu novca koji ćete dobijati za nezaposlenost dobićete jos $600 extra povrh čeka koji primate od osiguranja kao nezaposleni.

ADDITIONAL INFORMATION:

English: 1) waiting weeks are eliminated 2) an additional 13 weeks of federally-funded unemployment insurance benefits are immediately be made available 3) Program Allows part-time, self-employed, and gig economy workers to access UI benefits (i.e. bartenders, uber vozaci, muzicari…)

Serbian: 1) period čekanja “waiting weeks” neće biti uračunat 2) dodatnih 13 nedelja naknade za osiguranje od nezaposlenosti koje finansira država odmah se stavlja na raspolaganje 3) Program omogućava radnicima sa skraćenim radnim vremenom, samozaposlenim osobama i radnicima u privredi da pristupe korisničkim naknadama (primer: bartenderi, uber vozaci, muzičari…)

3.) SMALL BUSINESS RESCUE PLAN / Plan za manje biznis kompanije

APPLICATIONS BEGIN TO BE ACCEPTED MARCH 31, 2020.

LINK TO APPLY NOW: https://www.surveymonkey.com/r/COVID19Chicago

Explanation / Objašnjenje

English: Loan applications will be administered through Community Development Financial Institution (CDFI) partners – local banks. Applications for the Chicago Small Business Resiliency Fund will begin to be accepted on March 31, 2020. More information about the partners who will be administering these loans will be provided before that date.

To be eligible, businesses must meet the following requirements:

 • Suffered more than 25% revenue decrease due to COVID-19
 • Employ fewer than 50 employees and have gross revenues of less than $3 million in 2019
 • Provide a City business address or City business license
 • No pre-existing tax liens or legal judgments

Serbian: Zahtevi za zajmove procesuiraće se putem partnera Finansijske institucije za razvoj zajednice (CDFI) – lokalne banke. Prijave za čikaški fond za malo poduzetništvo se primaju od 31. Marta 2020. Više informacija o partnerima koji će administrirati ove zajmove biće dostupno pre tog datuma.

Da bi bila podobna, preduzeća moraju ispunjavati sledeće zahteve:

 • Više od 25% smanjenja prihoda zbog COVID-19
 • Zapošljavate manje od 50 zaposlenih i ostvarujete bruto prihode manje od tri miliona dolara u 2019.
 • U prijavi navodite adresu kompanije ili gradsku poslovnu licencu
 • Da nemate postojećih poreskih založnih prava ili pravnih presuda

Pogledajte VIDEO: Senator Ted Kruz odlično objasnio paket “Korona pomoći”

Senator Cruz Breaks Down What's In the Coronavirus Relief Bill

Senator Cruz Breaks Down What's In the Coronavirus Relief Bill

Geplaatst door Ben Shapiro op Donderdag 26 maart 2020

Preduzećima koja budu plaćala plate i sačuvala zaposlene biće oprošteni zajmovi, pod određenim uslovima…

Senator Ted Kruz

4.) OTHER LOAN INFO – DISTRIBUTION OF FUNDS / DRUGI ZAJMOVI -RASPOREĐIVANJE NOVCA

English: 1) $350 billion in loan forgiveness grants to small businesses and non-profits to maintain existing workforce and help pay for other expenses like rent, mortgage, and utilities. 2) $10 billion for SBA emergency grants of up to $10,000 to provide immediate relief for small business operating costs. 3) $17 billion for SBA to cover 6 months of payments for small businesses with existing SBA loans.

Serbian: 1.) 350 milijardi dolara zajma za oprost kredita, malim preduzećima i neprofitnim organizacijama za održavanje postojeće radne snage i pomoć u plaćanju drugih troškova poput najamnine, hipoteke i komunalija. 2.) 10 milijardi USD za bespovratna sredstva za SBA u hitnim slučajevima do 10.000 USD kako bi se omogućilo trenutno olakšanje operativnih troškova malih preduzeća. 3.) 17 milijardi USD za SBA za pokrivanje 6 meseci plaćanja za mala preduzeća sa postojećim zajmovima za SBA.

OBEĆAO DA NIJEDNOG AMERIKANCA NEĆE OSTAVITI NA CEDILU: Predsednik Donald Tramp

4.) DISASTER ASSISTANCE LOAN / KREDIT ZA POMOĆ USLED KATASTROFE  – COVID 19

LINK TO APPLY: https://www.sba.gov/disaster/apply-for-disaster-loan/index.html

Explanation / Objašnjenje

English: The SBA provides low-interest disaster loans to help businesses and homeowners recover from declared disasters.

Serbian: SBA pruža kredite s malim kamatama kako bi se pomoglo preduzećima i vlasnicima kuća da se oporave od proglašenih katastrofa.

5.) FINANCIAL GRANT FOR YOUR RENT OR MORTGAGE – FOR ONLY 2.000 CHICAGO RESIDENTS / POMOĆ ZA KIRIJU I KREDITE – SAMO ZA 2.000 GRAĐANA ČIKAGA

DEADLINE IS APRIL 1 (11:59 pm)

HERE IS THE LINK TO APPLY: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qc02cC0GUUGBRJfdxW5wJ6DY83Xq2vZCuA8Qkr1ZCnhUQ0lKUFNXRFRXNDNZT0lOQTcwWUMwSE1HSi4u

OTHER HOUSING RESOURCE LINKS / OSTALI LINKOVI U VEZI STANOVANJA: https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/resources.html#housing-assistance

Explanation / Objašnjenje

English:

The COVID-19 Housing Assistance Grant Program will use $2 million from the city’s Affordable Housing Opportunity Fund to give 2,000 Chicagoans $1,000 toward rent or mortgage payments. Half of the grants will be awarded through a lottery and half will be distributed by nonprofit groups working in the neighborhoods. Applicants must show lost household income and be at or below 60 percent of the area median income, which is about $53,000 for a family of four. This is only available to 2000 people who qualify.

*Undocumented Chicagoans, who will not receive relief from the federal government even if they pay taxes, are eligible for the grant program, Lightfoot said.

MAPA “KORONA POMOĆI”: Pronađite sebe ovde i aplicirajte dok rokovi nisu istekli (Sačuvajte sliku u Vašem telefonu ili na kompjuteru da bi mogli da je zumirate)

Serbian:

Program podrške za stambenu pomoć COVID-19 dodeliće dva milijuna dolara iz gradskog fonda da bi 2.000 stanovnika Čikaga osiguralo 1.000 dolara za plaćanje stanarine ili hipoteke. Polovina bespovratnih sredstava biće dodeljena lutrijom, a polovinu će podeliti neprofitne grupe koje rade u lokalu. Kandidati moraju pokazati izgubljeni prihod domaćinstva i biti ispod 60 posto srednjeg prosečnog dohotka, što je oko 53.000 USD za četvoročlanu porodicu. Ovo može samo 2000 ljudi dobiti ako su kandidati.

* Imigranti bez dokumenata, koji neće dobiti olakšice savezne vlade čak i ako plaćaju porez, ispunjavaju uslove za program bespovratnih sredstava, rekla je gradonačelnica Čikaga Lori Lightfoot. Možete da aplicirate ukoliko spadate u ovu grupu.

6.) ILLINOIS EMERGENCY BUSINESS ASSISTANCE INITIATIVE HOSPITALITY GRANT APPLICATION / BESPOVRATNA POMOĆ ZA UGOSTITELJSKE FIRME: RESTORANE, KLUBOVE, PEKARE I HOTELE

DEADLINE IS APRIL 1 (11:59 pm)

HERE IS THE LINK TO APPLY: https://www.surveymonkey.com/r/ilgrant?fbclid=IwAR3BsGfhZ7YMM6z3kZOh6G6EYNm7FUtXlnKdU2gS9l7pKcze7LDsH-Tt5q4

Explanation / Objasnjenje

Eligibility 
Food and beverage businesses who generated less than $1M in revenue in 2019 are eligible to apply. Businesses that generated between $500K and $1M in revenue in 2019 are eligible for $25K, and businesses that generated less than $500K in revenue in 2019 are eligible for $10K. Businesses must hold a valid restaurant or liquor license.
 
Hotels that generated revenues less the $8 million in 2019 are eligible to apply. Hotels are eligible to up to $50K. Businesses must hold a valid hotel, motel or other lodging license in Illinois. Accommodations related to home sharing, including Shared Housing Unit Operators and Hosts, are not eligible

Serbian:

Ko ima pravo da konkuriše?

Pravo da konkurišu za budžetske grantove imaju sva ugostiteljska preduzeća koja su u fiskalnoj 2019.godini ostvarila manje od 1 milion USD prihoda. Preduzeća koja su u 2019. ostvarila između 500.000 i 1 milion dolara prihoda ispunjavaju uslove za 25.000 dolara pomoći, a preduzeća koja su u 2019. ostvarila manje od 500.000 prihoda mogu da apliciraju za iznose od 10.000 dolara. Preduzeća moraju imati važeću licencu za restoran ili alkoholna pića.

Mogu se prijaviti hoteli koji su ostvarili prihod manji od 8 miliona USD u 2019. godini. Hoteli ispunjavaju uslove do $50.000. Poduzeća moraju imati valjanu hotelsku, motelsku ili druge dozvole za smještaj u Illinoisu. Smještaji koji se odnose na iznajmljivanje kuća, uključujući operatere zajedničkih stambenih jedinica i domaćine, nisu prihvatljivi

Aplikacija koju treba da popunite da bi konkurisali za finansijsku pomoć nalazi se OVDE.

P.S. Imajte na umu da Vam sama prijava(aplikacija) ne garantuje da ćete dobiti novac, jer naknadno slede provere Vaših podataka, a neke vrste pomoći koje su ovde navedene izvlače se na lutriji. I zato još jednom – Sa srećom!

PIŠE: Ivana Milano INFOGRAFIK: Ivana Milano FOTO:Youtube/Facebook

Advertisement