BORBA ZA ZAŠTITU SPORTA: Teksas zabranjuje transrodnim muškarcima takmičenje u ženskim disciplinama!

Predstavnički dom Teksasa usvojio je nacrt zakona koji obavezuje studente koji se bave sportom da učestvuju isključivo u sportskim kategorijama usklađenim sa polom na rođenju, odnosno biološkim polom upisanom u matičnu knjigu rođenih, Time se zabranjuje muškarcima koji se izjašnjavaju kao transrodni da se nadmeću u ženskim kategorijama. Ako nacrt postane zakon, Teksas bi bio […]