ČELIČNA VOLJA: Tomislav je vrsni violinista iako nema delove prstiju

Žepački kraj je oduvek bio poznat po izvornoj muzici. Brojne grupe i pojedinci su čuvali i decenijama razvijali tradiciju izvorne muzike. Organizovanje sela i narodnih veselja prilike su za druženje i prenošenje te tradicije na mlađe naraštaje. Jedan od mladih izvođača izvorne muzike je Tomislav Andrić Teslo. Tomislav svira violinu i pravi je talenat, kažu […]