VIZIONAR, ISTRAŽIVAČ I GEOGRAF: Ko je bio Jovan Cvijić, jedan od najvećih srpskih naučnika!

Bio je osnivač Srpskog geografskog društva, počasni član Mastice srpske, predsednik Srpske kraljevske akademije i umetnosti, profesor, rektor Beogradskog univerziteta, počasni doktor Univerziteta Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu, jedan od prvih predavača Velike škole u Beogradu, a do danas je ostao jedan od najvećih intelektualaca kojeg je Srbija iznedrila. Detinjstvo je Cvijić proveo u […]