Chicago
28°
Sunny
6:59 am5:09 pm CST
Feels like: 16°F
Wind: 18mph SSW
Humidity: 59%
Pressure: 30.15"Hg
UV index: 2
SunMonTue
37/25°F
39/37°F
41/27°F

Published 2 years ago

By admin

SJAJAN KONKURS ZA MLADE: Više od milion dinara po osobi za kupovinu seoske kuće!

Država će, prema upravo usvojenoj uredbi, finansirati kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u vrednosti do najviše 1,2 milona dinara po objektu, što je prema trenutnom srednjem kursu oko 10.206 evra. Pravo da konkurišu za ovaj iznos bespovratnih sredstava imaće državljani Srbije, sa prebivalištem na teritoriji naše zemlje, mlađi od 45 godina i bez nekretnine u vlasništvu. Konkurs će biti raspisan po objavi uredbe u Službenom glasniku.

Uredba koju je danas usvojila Vlada Srbije odnosi se na Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Srbije za 2021. godinu.

„Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima“, navodi se u uredbi.

Za šta ne može

Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

Ko ima pravo da konkuriše

„Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1,2 miliona dinara. Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od tog iznosa“, predviđeno je uredbom.

Kako se navodi u pratećim dokumentima, Ministarstvo za brigu o selu dodeljuje bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti.

Obavezni uslovi

Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji obavezno ispunjavaju sve sledeće uslove: Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj internet stranici ministarstva), da su državljani Republike Srbije, da imaju prebivalište na teritoriji Srbije, da imaju manje od 45 godina života, da su podnosioci prijave u bračnoj zajednici ili trajnijoj vanbračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave ili je podnosilac prijave samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik ili poljoprivrednica.T

Takođe, neophodan uslov je da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da nisu nepokretnost prodali ili poklonili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa.

Sa prodavcem kuće koju kupuju ne smeju biti u krvnom srodstvu „u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu“, predviđeno je uredbom. Ne smeju ni da budu u procesu odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti bez obzira da li je reč o bespovratnim sredstvima,kreditu, ili subvencijama.

Na kraju, u u momentu podnošenja prijave oni koji konkurišu za bespovratna srestva za kupovinu seoske kuće ne smeju da imaju bilo kakvih neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa.

Sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika ilivanbračna partnera koji su podnosioci prijave.

Još jedan od četiri uslova

Pored svih obaveznih uslova za učešće na javnom konkursu, podnosioci prijave treba da ispunjavaju i jedan od četiri alternativno propisana uslova, predviđeno je uredbom.

Prvi je da žive na selu samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice.

Drugi da poseduju formalno obrazovanje iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine ili su prosvetni radnici i zanatlije.

Treći uslov je da žive u gradskim sredinama samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice i imaju nameru da žive na selu.

I četvrti – da obavljaju poslove čija je priroda takva da ih mogu raditi od kuće na selu.

Kakva mora da bude kuća

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, mora da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje.

To znači da je bezbedna i uslovna za stanovanje, da poseduje infrastrukturu – kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i da postoji pristup do seoske kuće sa okućnicom preko tvrdog puta.

Ne sme da se nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Kuća mora da bude u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili da neki od tih objekata postoji u susednim selima.

Takođe, seoska kuća mora da bude upisana u katastar na ime prodavca, i ne sme da bude opterećena hipotekom niti bilo kojim drugim teretom.

Ne sme da postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole.

Us sve navedeno, kupoprodajna cena mora biti u granicama tržišne vrednosti, a ni kuća, niti okućnica ne smeju da budu predmet sudskog spora, niti da postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi.

Podnosioci prijave mogu konkurisati samo jednom prijavom.

Budući vlasnici seoskih kuća neće smeti da je prodaju u narednih deset godina, niti smeju da je stavljaju pod hipoteku tokom pet godina od sklapanja kupoprodajnog ugovora. Kuća mora biti pokrivena osiguranjem tokom deset godina.

Kako se prijavljuje

Precizno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se preporučenom pošiljkom na adresu: Bulevar Mihajla Pupina broj 2a, 11070 Novi Beograd ili se dostavlja predajom na pisarnicu na toj adresi, predviđeno je uredbom.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za dodelu bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom – NE OTVARATI“, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.

Kako se navodi – prijave koje nisu podnete na takav način – neće se razmatrati.

Rokovi za prijavu

Uredba će stupiti na snagu objavom u Službenom glasniku. Nakon toga, ministarstvo treba da raspiše javni konkurs.

„Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine“, navodi se u uredbi.

Bespovratna sredstva će se dodeljivati, kako se ističe, po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine.

Detaljnije informacije o načinu i uslovima konkurisanja nalaze se u uredbi.

Podsetimo, nedavno je najavljeno da će konkurs za dodelu napuštenih seoskuh kuća, mladima koji žele da žive na selu, biti raspisan 28. juna.

Prema najavama ministra za brigu o selu Milana Krkobabića, konkurs trebalo bi da se odnosi na dodelu prvih 500 praznih kuća mladim poljoprivrednicima i stručnjacima.

Za realizaciju ovog programa u budžetu je opredeljeno 500 miliona dinara.

PRATITE NAS I NA INSTAGRAMU:

Izvor: N1
Foto: Pixabay

YOU MAY LIKE

SRBIN KOJI RADI ZA FBI OTKRIVA KAKO IZGLEDA NJEGOV ŽIVOT: Ne spava po 9 dana, govori 10 jezika i pravi je genije!
BRITANSKI NOVINAR OPISAO NOLETOV PUT DO VRHA: "Diskvalifikovan, zabranjen, deportovan" i na kraju najbolji!
MILVOKI PROSLAVIO SVETOG SAVU: Patrijarh Porfirije poručio roditeljima: "Ne učite decu samo da budu Srbi..." (FOTO+VIDEO)
KOLUMNA, KOVAČEVIĆ: Đokovićev put kojim se ređe ide, popločan očevim glupostima, našim kompleksima i svetskom zaverom
"BOŽJA PRAVDA PRED OČIMA BILA GEJTSA": Čuveni španski pisac tekstom podigao spomenik Đokoviću!
PATRIJARH STIGAO U ČIKAGO, DOČEKALA GA DECA I PESMA: "Najveće moje zadovoljstvo je susret sa braćom i sestrama, susret sa ljudima"
UGLEDNI LEKAR SUPRUZI NANEO STRAŠNE POVREDE: Dobio 30 dana pritvora, isplivali jezivi detalji!
IVANIŠEVIĆ OTVORIO DUŠU: Nole može da urla i da me psuje, ali mora da pobeđuje, i ja sam bio lud!