Chicago
66°
Cloudy
6:44 am6:38 pm CDT
Feels like: 66°F
Wind: 8mph ENE
Humidity: 85%
Pressure: 30.04"Hg
UV index: 0
FriSatSun
70/59°F
77/63°F
77/63°F

Published 2 months ago

By Serbian Times

PRVA ŽENA NARODNI HEROJ JUGOSLAVIJE: Zarobila je 4 nemačka podoficira i raznela 3 bunkera, a ovaj slavni pesnik joj je napisao pesmu!

Po njoj su se zvale ulice, škole, bila je ikona antifašističkog otpora, opevana u pesmama. Imala je samo 23 godine kada je umrla od posledica teškog ranjavanja. U svojoj poslednjoj borbi sama je bombama uništila tri neprijateljska bunkera. I tek ponegde, al baš, baš ponegde danas se može čuti o njoj, tek ponegde je još njeno ime važno…

Marija Bursać, prva žena narodni heroj Jugoslavije, rođena je na današnji dan, 2. avgusta 1920. godine u Kamenici kod Drvara.

Nakon izbijanja ustanka u Bosanskoj krajini jula 1941. aktivno je pomagala Narodnooslobodilački pokret, a već u septembru je primljena u SKOJ. Pola godine kasnije već je bila član KPJ.

Njena želja za slobodom je bila vidljiva na svakom koraku, omladina ju je volela i odmah po oslobođenju Drvara u julu 1942. postavljena je za političkog komesara čete u Prvoj krajiškoj omladinskoj radnoj brigadi, koja je radila na prikupljanju useva.

Njen ratni put je nastavljen odlaskom u Desetu krajišku brigadu formiranu u februaru 1943, gde je bila bolničarka u Drugom bataljonu.

Učestvovala je u borbama oko Knina i Bosanskog Grahova, u Vrlici i Livnu, gde je upala u bunker i ubila trojicu ustaša. Pričalo se o njenoj hrabrosti, a ništa manje o njenoj brizi o ranjenima.

Bilo je po Mariju tih teških godina i tifusa, i ranjavanja, a ostalo je zabeleženo da je i u najvećoj muci pevala partizanske pesme i tako kuražila ne samo sebe već i saborce da istraju.

Polovlačenje Desete krajiške udarne brigade iz Dalmacije u Bosansku krajinu dešavalo se sredinom septembra 1943. godine. Njen Drugi i Treći bataljon su zajedno sa jednim bataljonom Drvarsko-petrovačkog partizanskog odreda, dobili zadatak da unište važno nemačko uporište na kosi Krmaruši, u blizini sela Prkosa kod Bosanskog Petrovca.

Branilo ga je 450 Nemaca i ustaša, koji su od naoružanja imali bateriju topova od 150 milimetra, preko 30 teških bacača…

Tada je na putu ka Prkosima Marija sa saborcima prošla kroz svoju Kamenicu i svratila je kući da se pozdravi sa roditeljima i najmlađim bratom. Bio je to poslednji put da se vide…

Napad je započeo oko 23 sata u noći 17. na 18. septembar. Za tri sata partizani su tri puta zauzimali neprijateljske položaje i tri puta se povlačili. Marijin vod bio je u središtu najžešćih borbi. Uspela je da zarobi četiri nemačka podoficira!

U trećem jurišu, Marija je bombama uništila tri bunkera i prišla topu oko koga su ležali mrtvi Nemci. Tada je eksplodirala minobacačka granata i razela joj stopalo desne noge.

Uspeli su da je odnesu u Vidovo Selo udaljeno 40 kilometara, odmah je primila tetanus, ali gangrena je već bila uhvatila nogu. Umrla je 23. septembra.

Samo nekoliko dana kasnije, 15. oktobra, proglašena je za narodnog heroja, a 1945. Branko Ćopić joj je posvetio pesmu “Marija na Prkosima”, koja je bila znana svim generacijama odraslim u SFRJ.

Ime Marije Bursać danas u Srbiji nose ulice u Novom Sadu i Beogradu, kao i jedna osnovna škola na Zvezdari.

PROČITAJTE VIŠE:

PO NJEMU JE DOBIO IME: Đokovićev čukundeda bio je srpski heroj, učestvovao je u proboju Solunskog fronta!

ČUVAJU USPOMENE OD ZABORAVA: Meštani Pečenjavaca obnavljaju rodnu kuću legendarnog Tome Zdravkovića! (FOTO)

OSVAJANJA, SUKOBI I NAJVAŽNIJI SRPSKI SREDNJOVEKOVNI ZAKONIK: Ovako je izgledala vladavina Dušana Silnog!

Izvor: Kurir
Foto: Arhiva/ Kurir

YOU MAY LIKE