POMOZIMO VANJI DA POBEDI OPAKU BOLEST: Potrebno 6.000 evra mesečno za lek za njenu terapiju!

Vanji je u maju 2022. godine ustanovljeno da boluje od zloćudnog tumora debelog creva i dijagnoza: Neoplasma malignum coli flexurae hepatice.St IV. Specifično onkološko lečenje Adenokarcinoma hepatične fleksure kolona sa peritonealnom disemenacijom inicijalnog stadijuma IV otpočeto je u junu 2022. godine kada je u privatnoj bolnici učinjena desna hemikolektomija sa terminalnom lateralnom ileotransverzo anastomozom i […]