JEDINA SRPKINJA KOJA JE SULTANU RODILA DETE: Njena smrt ostala je velika misterija!

Mnogi ne znaju ko je bila jedina Srpkinja koja je sultanu rodila dete. Pokrenula je veliku misteriju i umrla jezivo. Carski harem otomanskog doba bio je skup sultanovih žena, sluškinja i konkubina, kojih je ponekad bilo na stotine. Neki su bili obične igračke ili su se koristili za proizvodnju naslednika, dok su drugi dostigli veliku […]