EVO KO SU PRAVI PRIJATELJI SRBIJE: Sedam zemalja glasalo protiv prijema Kosova u Savet Evrope, Crna Gora glasala “ZA”!

Sa 33 glasa za, 7 protiv i 5 uzdržanih, Komitet ministara SE prihvatio je zahtev takozvanog „Kosova“ za članstvo i pokrenuo proces pristupanja zahtevajući od PSSE (Parlamentarne skupštine Saveta Evrope) da pripremi mišljenje o članstvu. Savet Evrope, glavna organizacija za ljudska prava u Evropi, ima 46 država članica, uključujući sve države Evropske unije. Zemlje koje […]

NATO OTROVAO SEDAM DRŽAVA: Zaboravljeni izveštaj Saveta Evrope o bombardovanju Srbije otkrio razmere zločina!

U izveštaju SE iz 2001. navodi se da je „bombardovanje ekološki opasnih postrojenja flagrantno kršenje pravila zaštite životne sredine utvrđenih dodatnim protokolom uz Ženevsku konvenciju” Skupština sa zabrinutošću konstatuje ozbiljan uticaj na životnu sredinu vojnih operacija koje je NATO izveo protiv SRJ između 24. marta i 5. juna 1999. godine, a šteta se proširila i […]

SRBIJA “GLASALA NOGAMA”: Savet Evrope usvojio suspenziju ruskih diplomata!

Predstavnici Srbije u Savetu Evrope povukli su se tokom glasanja o “suspenziji” ruskih diplomata i delegata u glavnim telima te organizacije. Suspenzija, koju je usvojio Savet Evrope, odnosi se na Evropski sud za ljudska prava, pravni ogranak Saveta Evrope koji će, kako se navodi, nastaviti da pruža zaštitu ruskim građanima, stoji u saopštenju Saveta Evrope. […]