EVO KO SU PRAVI PRIJATELJI SRBIJE: Sedam zemalja glasalo protiv prijema Kosova u Savet Evrope, Crna Gora glasala “ZA”!

Sa 33 glasa za, 7 protiv i 5 uzdržanih, Komitet ministara SE prihvatio je zahtev takozvanog „Kosova“ za članstvo i pokrenuo proces pristupanja zahtevajući od PSSE (Parlamentarne skupštine Saveta Evrope) da pripremi mišljenje o članstvu. Savet Evrope, glavna organizacija za ljudska prava u Evropi, ima 46 država članica, uključujući sve države Evropske unije. Zemlje koje […]