BURNI ŽIVOT JEDNOG OD NAJVEĆIH SRPSKIH SLIKARA: Pobedio je Dalija i Pikasa, ali je pred jednom ženom bio nemoćan

Jedan od najvećih jugoslovenskih i srpskih slikara 20. veka, Petar Lubarda, preminuo je na današnji dan, 13. februara 1976. godine. Lubarda je bio redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i spoljni član Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti. Osnovnu školu je pohađao u rodnom Ljubotinju, Cetinju i Herceg Novom, a gimnaziju u Herceg Novom, Splitu, Sinju i Nikšiću, gde počinje da slika. Studije slikarstva započeo 1925. godine u Beogradu, a nastavlja kratko u Parizu 1926. na […]