NAJSTRAŠNIJI ZLOČIN U SFRJ POČINILA ŽENA: Lepotica se pretvorila u zver! Bila je osuđena na smrt, a onda je nestala…

Nikada se ništa tako monstruozno i neshvatiljivo nije dogodilo u do tada mirnoj Jugoslaviji. Nije bilo novine koja svakodnevno nije pisala o „najmonstruoznijem zločinu svih vremena”. O Šefki se pričalo i prepričavalo, nazivana je “Žena monstrum” i “Panter iz Kamenjače”“. Iako je u SFRJ označena kao zver, priča ipak i danas novi puno kontrodiktornosti i nedoslednosti… Za Šefku […]