UNIFORME ZA 21. VEK: Vojska Srbije uvodi digitalne šare za dnevnu i noćnu kamuflažu!

Vojska Srbije koristi tzv. digitalne uniforme, kreirane za bolju kamuflažu u dnevnim i noćnim uslovima. Njihovo korišćenje postalo je neizostavno u svim modernim armijama na globalnom nivou. Najvažnije karakteristike svake vojničke uniforme su da vojnika maskira danju, noću i da bude što više otporna na cepanje. Prvobitne maskirne uniforme pojavile su se tokom Prvog svetskog […]

VODEĆI AMERIČKI GENERAL: SAD više nisu neprikosnovena svetska sila, moramo biti spremni za složene ratove budućnosti!

Najviši oficir američke vojske uputio je izazov sledećoj generaciji vojnika da pripreme američku vojsku za borbu u budućim ratovima koji neće mnogo ličiti na ratove današnjice. Armijski general Mark Majli, predsedavajući Združenog generalštaba oružanih snaga SAD, predstavio u svom govoru mračnu sliku sveta koji postaje sve nestabilniji, sa velikim silama koje nameravaju da promene globalni […]