SRPSKE ŠUME NOMINOVANE ZA SVETSKU PRIRODNU BAŠTINU: Na listi bukove šume tri nacionalna parka

Za svetsku prirodnu baštinu ove godine nominovane su bukove šume u nacionalnim parkovima „Fruška gora“, „Tara“ i „Kopaonik“. Naše šume su u nominaciji kao deo dobra svetske prirodne baštine „Drevne i netaknute bukove šume Karpata i drugih regiona Evrope“, navode iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Evropa je jedini kontinent na kojem rastu i dominiraju čiste […]