ODLIČNA VEST ZA KAMIONDŽIJE: Razmatra se zahtev da brokeri i dispečeri dele podatke o cenama sa vozačima!

Savezna uprava za sigurnost motornog prevoza (FMCSA) će razmotriti zahtev za transparentnost brokera i špeditera. OOIDA (Owner-Operator Independent Drivers Association) traži donošenje pravila kojim se zahteva da se dokumentacija o cenama deli sa vozačima. FMCSA je potvrdila da će “u odgovarajućem trenutku” razmotriti zahtev za transparentnost koji traži da se podaci o cenama brokera i […]