KAPA DOLE, DOKTORE LAZAREVIĆU! Jedini naš lekar koji u Čikagu radi preglede za Zelenu kartu besplatno nostrifikuje diplome mladim lekarima iz bivše Jugoslavije!

“Nikad nisam delio ljude po boji kože, veri, naciji. Ispostavilo se, što je i prirodno, da je ljudima lakše da se povere nekome ko dobro razume njihov jezik. Danas je oko 70% mojih pacijenata sa prostora bivše Juge, a mladim lekarima sa tih prostora besplatno nostrifikujem diplome. To je moj način da pomognem kolegama”, kaže […]