APSURD U HRVATSKOJ: Država zabranila poljoprivrednicima da koriste motiku!

Birokratija u Hrvatskoj ne dopušta korišćenje motike ekološkim proizvođačima u poljoprivredi, tvrde iz Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača (HSEP). Prema strateškom planu Republike Hrvatske u okviru Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU, pod merom “Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada” doslovno je zabranjeno korišćenje motike. Prema nezvnaničnim saznanjima, na konsultacijama sa deonicima u vezi sa […]