STOPAMA PREDAKA: Andreja Lović (24) je prvi srpski rezervni oficir iz dijaspore, patriota i aktivni član srpske zajednice u Nemačkoj!

Andreja Lović je potpredsednik Centralnog saveta Srba u Hesenu, publicista, rezervni potporučnik Vojske Srbije i čovek koji se aktivno bavi pitanjima naše dijaspore u Nemačkoj. “Zaista je interesantno da je naša dijaspora koja je izuzetno brojna u Nemačkoj, možda nedovoljno organizovana, pogotovo u političko-društvenom radu, jer neke druge dijaspore, poput turske, italijanske i druge, su […]

KADA OTADŽBINA POZOVE: Andreja (24) se iz Nemačke vratio u Srbiju da odsluži vojni rok!

Andreja Lović prvo je dobrovoljno odlužio vojni rok da bi potom postao rezervni vojni oficir, nakon završene šestomesečne obuke. Od malih nogu sam vaspitavan u patriotskom duhu, a služenje vojnog roka smatrao sam moralnom i patriotskom dužnošću, kaže  Andreja Lović (24) iz Ofenbaha kod Frankfurta, jedan od novih 49 rezervnih oficira Vojske Srbije promovisanih krajem februara […]