Connect with us

Srbija

SNIMA SE NASTAVAK KULTNE SERIJE “KAMIONDŽIJE”: Ko su novi Paja i Jare?

Published

on

Nova serija nije rimejk “Kamiondžija” već će Tika i Jezda ispričati neku novu, toplu i duhovitu priču, za koju je scenario napisao čuveni Gordan Mihić

RTS i “Telekom Srbija” privode kraju pripreme snimanja serije radnog naslova “Vozi, kume”, koja je na neki način nastavak kultnih “Kamiondžija”.

Nezaboravni Paja i Jare, tj. Pavle Vuisić i Miodrag Petrović Čkalja, dobiće svoje naslednike, koji 2020. žive sličnim životom nakon propasti njihovog preduzeća. Glavne uloge je planirano da igraju Tihomir Stanić i Nenad Jezdić, a scenario je radio Gordan Mihić.

Mihić je prvobitno napisao 12 epizoda, a dobio je narudžbinu za osam, koje je uspeo da završi nekoliko meseci pre iznenadne smrti.

Pripremana tri godine

Serija se priprema još od 2016. godine, a tada je o ovoj ideji za medije pričao producent Nebojša Nele Garić.

Serija će gledaoce možda podsetiti na “Kamiondžije”, ali obrađivaće današnje probleme i priče. Po žanru je komedija i govori o malim ljudima i njihovim sudbinama

Nebojša Garić

– Serija će gledaoce možda podsetiti na “Kamiondžije”, ali obrađivaće današnje probleme i priče. Po žanru je komedija i govori o malim ljudima i njihovim sudbinama. Junaci se bore da prehrane svoje porodice. Gordan je napisao jedan topao i duhovit scenario, kakav se dugo nije pojavio. Neka čudna emocija i duhovitost – izjavio je Garić, koji trenutno priprema novu sezonu “Vojne akademije”.

Snimaće pola godine

Mihić je autor i scenarija za čuvene “Kamiondžije”, koje su premijerno prikazane 1973. godine na TV Beograd.

Zbog velike popularnosti serije, snimani su nastavci – film “Paja i Jare” 1974, serija “Kamiondžije opet voze” 1983. i film “Kamiondžije ponovo voze” 1984.

Ekipa ima težak zadatak da nadmaši omiljene junake koje je volela cela Jugoslavija. Snimanje nastavka planirano je da traje šest meseci.

Nova serija nije rimejk “Kamiondžija” nego će Tika i Jezda ispričati neku novu priču.

U nastavku videćemo i Paju i Jareta, ali na koji način još uvek ostaje tajna.

Pavle uo­p­šte ni­je bio glu­mac. Znao je re­ći: „Ja se sa­mo ponašam.“ I isti­na je – ce­log se ži­vo­ta po­na­šao

Mirjana Vuisić

Ve­ro­va­li ili ne
PA­JA I ČKA­LJA NI­SU GOVORILI

Za­ni­mlji­vo je da Pa­vle Vui­sić i Mio­drag Pe­tro­vić Čka­lja, dve gluma­č­ke le­ge­n­de, u pri­vat­nom ži­vo­tu ni­su go­vo­ri­li.

– Ja Čka­lju ni­kad ni­sam upo­zna­la. Kad ma­lo bo­lje po­gle­da­te Čkalju i Pa­vla, vi­de­će­te da je to ne­mo­gu­ća fu­zi­ja. Čka­lja je stopos­to­t­ni glu­mac i do kra­j­njih gra­ni­ca je išao u svo­joj glu­mi. Pavle uo­p­šte ni­je bio glu­mac. Znao je re­ći: „Ja se sa­mo ponašam.“ I isti­na je – ce­log se ži­vo­ta po­na­šao – re­kla je Mi­r­ja­na Vui­sić no­vi­na­ru Nju­zvi­ka Ale­k­san­dru Đu­ri­či­ću u knji­zi „Po­sle faronta“.

Ko­li­ko su za­ra­di­li glumci
PA­JI 110.000, A ČKA­LJI 50.000 DINARA

Pavle Vuisić nije hteo da snimi nastavak “Kamiondžija”, a pristao je nakon što su povećali honorar njegovom partneru.

– Paja je tražio honorar od 110.000 dinara. Producenti su poludeli jer je maksimalni honorar za glavne glumce iznosio 12.000 i nije postojala zakonska mogućnost da mu daju više. Samo je odmahnuo rukom. Onda su oni pronašli način da naprave video-kasete koje će se prodavati gastarbajterima i osigurali mu traženi novac. Ali Pavle je imao novi zahtev – honorar se mora povećati i Čkalji, i to barem na 50.000. Tako je snimljen nastavak “Kamiondžija” – ispričala je supruga velikog glumca.

TEKST: Kurir FOTO: Printescreen

Advertisement