VIZIONAR, ISTRAŽIVAČ I GEOGRAF: 155 godina od rođenja srpskog naučnika Jovana Cvijića

Bio je osnivač Srpskog geografskog društva, počasni član Mastice srpske, predsednik Srpske kraljevske akademije i umetnosti, profesor, rektor Beogradskog univerziteta, počasni doktor Univerziteta Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu, jedan od prvih predavača Velike škole u Beogradu, a do danas je ostao jedan od najvećih intelektualaca kojeg je Srbija iznedrila. Detinjstvo je Cvijić proveo u … Continue reading VIZIONAR, ISTRAŽIVAČ I GEOGRAF: 155 godina od rođenja srpskog naučnika Jovana Cvijića