TAJNE VINČANSKE KULTURE: U potrazi za najnaprednijom praistorijskom civilizacijom

Vinčanska kultura prostirala se na teritoriji većoj od teritorije bilo koje neolitske kulture u Evropi, bila je tehnološki najnaprednija praistorijska kultura sa najranije razvijenom metalurgijom i najstarijim pismom. Ipak, i danas je okružena misterijama… Vinčanska kultura je jedna od retkih ranoeneolitskih kultura jugoistočne Evrope koja je u vekovima oko 5000. godine pne. doživela u pravom … Continue reading TAJNE VINČANSKE KULTURE: U potrazi za najnaprednijom praistorijskom civilizacijom