TAJNA DOKUMENTA CIA OTKRIVAJU: Kako su udareni temelji otcepljenja Kosova i stvaranja “Velike Albanije”

Saznajte kako je CIA analizirala davno utvrđenu albansku politiku otcepljenja Kosova, brutalne metode Aleksandra Leke Rankovića i ideju albanske republike u Jugoslaviji, koja je prerasla u “prirodan i trajan cilj” ujedinjenja Velike Albanije. U aprilu 1979. godine, CIA je izvršila analizu “kosovskog pitanja” u Jugoslaviji. U dokumentu “RDP80T00942A001000060001-7” objavljenom na zvaničnom sajtu agencije, naslovljenom “Jugoslavija: … Continue reading TAJNA DOKUMENTA CIA OTKRIVAJU: Kako su udareni temelji otcepljenja Kosova i stvaranja “Velike Albanije”