PRIVILEGOVANA MANJINA: Ko su ljudi koji spadaju u 1 odsto najbogatijih Amerikanaca!

Podaci pokazuju da 1% najbogatijih Amerikanaca kontroliše trećinu ukupnog bogatstva nacije. Veb stranica SmartAsset pregledala je podatke IRS-a i Biroa za statistiku rada kako bi izračunala koliki je prihod potreban da bi se osoba svrstala među 1% najbogatijih građana u svakoj državi. Na nacionalnom nivou domaćinstva koja zarađuju oko 652.650 dolara smatraju se najbogatijima. Kada […]