UNIFORME ZA 21. VEK: Vojska Srbije uvodi digitalne šare za dnevnu i noćnu kamuflažu!

Vojska Srbije koristi tzv. digitalne uniforme, kreirane za bolju kamuflažu u dnevnim i noćnim uslovima. Njihovo korišćenje postalo je neizostavno u svim modernim armijama na globalnom nivou. Najvažnije karakteristike svake vojničke uniforme su da vojnika maskira danju, noću i da bude što više otporna na cepanje. Prvobitne maskirne uniforme pojavile su se tokom Prvog svetskog […]