POSAO, ILINOIS : Ozbiljna kompanija zapošljava maintenance supervisora i osoblje za održavanje objekata, plata odlična!

Velika kompanija traži pouzdanog maintenance supervisora u Karol Strimu! Građevinski nadzor podrazumeva profesionalnu i stručnu kontrolu na gradilištu osiguravajući da gradnja teče nesmetano i ispravno. Kompanija zapošljava i osoblje za održavanje stambenih jedinica.. Zaposlenom sleduje zarada oko $30 + start satnica kao i brojne benificije. Tim se sastoji od 8 radnika, a projekat čini 400 […]