VELIKI PROBOJ: Srbin i Rus rešili matematički problem koji je mučio naučnike decenijama!

Nebojša Đurić, matematičar sa Univerziteta u Banja Luci, zajedno sa svojim ruskim kolegom Sergejem Buterinom sa Državnog univerziteta Saratov dao je negativan odgovor na višedecenijski otvoreni problem inverzne spektralne teorije za Šturm–Liuvilove operatore sa malim kašnjenjem. Istraživanje je objavljeno u visokorangiranom matematičkom i naučnom časopisu “Nonlinear Analysis: Real World Applications” “Problemi ovog tipa su posmatrani […]