Connect with us

Amerika

SERBIAN TIMES SAVETUJE: Kako do zdravstvenog osiguranja u SAD – Medicare i Medicaid

Published

on

Saznajte kako i pod kojim uslovima možete konkurisati za zdravstveno osiguranje u Americi ako ste državljanin, legalni ili ilegalni emigrant

Za početak, dobro je znati da je Centar za Medicare & Medicaid Service (CMS) federalna agencija koja upravlja Medicare programom i nadgledanjem Medicaid programa osnovanog od strane svih američkih drzava.

Šta je Medicare?

MEDICARE je zdravstveno osiguranje na federalnom nivou koje je dostupno svim državljanima i stalnim stanovnicima Amerike.

Za Medicare osiguranje postajete kvalifikovani sa 65 godina, i ukoliko ste radili minimum 10 godina i plaćali social security i medicare porez.

Pod ”stalnim stanovnicima “(permenant US residents) smatraju se isključivo lica sa stalnim imigracionim statusom, koja su po definiciji lica koja mogu da žive i rade u Americi za stalno.

Ako se pitate da li su privremeni stanovnici (temporary US residents) kvalifikovani, odgovor je NE. Oni ne ispunjavaju navedene uslove za kvalifikaciju, zato što kao privremeni stanovnici nisu radili u Americi minimum 10 godina i plaćali poreze i nemaju status stalnog stanovnika.

Ukoliko se niste penzionisali, veoma je bitno da za beneficije podnesete zahtev u roku, po napunjenih 65 godina starosti. Ukoliko to niste učinili na vreme, kazna je 10% na Vašu mesečnu premiju.

Ukoliko ste već penzionisani, dobićete Medicare Part A and Part B automatski čim postanete kvalifikovani, dakle ne treba da podnosite zahtev.

A ovde možete uputiti zahtev ili pitanja u vezi sa Medicare osiguranjem:

  1. www.medicare.gov
  2. 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)

Šta je Medicaid?

MEDICAID je ujedinjeno zdravstveno osiguranje svih američkih država i federalne vlade, namenjeno osobama sa manjim prihodima. Kvalifikacija za Medicaid program zavisi od države do države. Treba istaći da federalni zakon nalaže da Medicaid usluge moraju biti obezbeđenje i ilegalnim imigrantima u slučaju opasnosti koje mogu da ugroze život.

Kada možete da podnesete zahtev za Medicaid kao ilegalni migrant?

  1. Ako ste trudna žena i nemate nikakvu dokumentaciju.
  2. Ukoliko ste rođeni u Americi i pripadate domaćinstvu koja nema dokumentaciju. Ukoliko Vase domaćinstvo ispunjava kriterijume niskih prihoda da bi se kvalifikovalo za Medicaid, možete dobiti osiguranje ako ste 19 godina starosti ili manje.
  3. Ukoliko morate da idete u Hitnu pomoć za hitne medicinske zahteve. Bolnice imaju socijalne radnike koji Vam mogu pomoći u ispunjavanju formi.

A ovde možete poslati zahtev ili postaviti pitanja u vezi sa Medicaid osiguranjem u Ilinoisu:

Piše: Jovana Janjić, CPA Foto: Privatna arhiva

P.S. Za više informacije vezano za ovu, ali i druge teme, možete kontaktirati savetnicu Serbian Times-a…

JOVANA JANJIĆ

1701 E Woodfield Rd, Suite 745
Schaumburg, IL 60173
Phone: 847-908-7822 Direct: 847-278-2239
Email: jovana@jztaxes.com Website: www.jztaxes.com

Advertisement