PO UZORU NA NOVI ZAVET: Evo kako se bira novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve

Ustav Srpske pravoslavne crkve predviđa da patrijarh srpski može biti svako ko je „eparhijski episkop najmanje pet godina“, a procedura nalaže da trojicu kandidata tajnim glasanjem bira Sabor, čiji su ravnopravni članovi svi mitropoliti i epskopi kako u Srbiji, tako i u svetu. Izbor se sprovodi tokom „Izbornog sabora“, za čiji rad je potrebno učešće … Continue reading PO UZORU NA NOVI ZAVET: Evo kako se bira novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve