OMLADINA KOJOM SE DIČIMO: Srbi iz Zagreba očistili crkve na Baniji i Kordunu (FOTO)

Omladinska mreža Srba iz Hrvatske učestvovala je u dve radne akcije čišćenja crkve Svetog Georgija u Jošavici na Baniji i u Velikoj Crkvini na Kordunu. Radne akcije u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske česta su aktivnost Omladinske mreže Srba u Hrvatskoj koja ima sedište u Zagrebu. Obnovljena su mnoga zapuštena mesta u Dalmaciji, Lici, Baniji, … Continue reading OMLADINA KOJOM SE DIČIMO: Srbi iz Zagreba očistili crkve na Baniji i Kordunu (FOTO)