IZMEĐU KGB I CIA: Nikola Tesla u raljama obaveštajnih službi

Niz čudesnih otkrića, kao i putujući elektronski perfomansi koje je na sceni evropskih i američkih univerzitetskih aula izvodio Nikola Tesla, držeći u rukama sijalice koje su se ne samo palile i gasile već i pravile svetlosne oreole oko njegove glave, najviše su doprineli magiji koja se stvorila oko Teslinog imena. Njegova biografija, i pored brojnih … Continue reading IZMEĐU KGB I CIA: Nikola Tesla u raljama obaveštajnih službi