Connect with us

Istorija

BOGATSTVO IZGUBLJENO U VREMENU: 30 fantastičnih starih srpskih reči koje su danas zaboravljene!

Published

on

Jezik se stalno prilagođava i menja, pa tako neke reči ulaze u upotrebu dok druge, neminovno, izlaze i padaju i zaborav. Brišemo prašinu sa nekih od tih izraza i predstavljamo vam 30 fantastičnih reči koje su koristili stari Srbi, a čije značenje danas retko ko zna!

Ako kažete da večeras idete “do čaršije” neko će vas verovatno i razumeti, ali kuda ste se uputili ako idete “na čair”? I ko vas to prati kada sa vama ide i “dost”? Još kažite da ćete usput svratiti do “džambasina” i nikome najverovatnije neće biti ništa jasno!

Ne govorite vi neki strani jezik nego koristite reči koje su odavno izašle iz upotrebe iako nisu ništa manje korisni ili “lepe”. Zato, brišemo prašinu sa nekih od tih izraza i predstavljamo vam 30 fantastičnih reči koje su koristili stari Srbi, a čije značenje danas retko ko zna!

 • AŽAMIJA – Neiskusan nevešt, mlad čovek (u narodnoj poeziji – neiskusno, nerazumno, naivno, ludo dete)
 • BRKLJAČITI – nejasno govoriti, mumljati, brondati
 • VAJKATI – žaliti se, kajati se (“Ne vajkaj se na život, već se vataj kakvog čestitog posla!” – narodna poslovica)
 • GEKNUTI – umreti, ali i propasti (finansijski)
 • DOST – prijatelj, a odatle je DOSTLUK – prijateljstvo
 • ĐIDIJA – obešenjak, siledžija, nasilnik (tur.), kod Srba može da bude i junak, delija, zanesenjak koji izaziva divljenje
 • EGEDA – violina
 • ŽDREPČOVIT – konj spreman za parenje, u prenesenom smislu i muškarac koji misli samo na “švrljanje i švalerisanje”
 • ZULUM – nasilje, nepravda (“Sirotinja raja, koja globa davati ne moze, ni trpiti Turskoga zuluma”)
 • IZVANLJUDNIK – nečovek, čovek bez ljudskosti
 • JARA – velika vrućina ako se odnosi na vremenske uslove, ali može da znači i povišenu temperaturu tela, groznicu
 • KUVET – moć, sila, snaga
 • LIPCAL – uginuo, obično se odnosi na životinju. Odatle je nastala reč “LIPSAO” sa istim značenjem
 • LJESAK – sjaj, odblesak. (“Od ljeska zimskog sunca … izgledalo je to pivo prozirno” – Petar Pecija Petrović)
 • MAKANJA – malo, sićušno dete, sitno “poput makova zrna”
 • NEKNJA – prekjuče
 • NJEGOVSKI – karakterističan za njega, njemu svojstven (“Proku je obeznanila njegovska, ljuta krv” – Veljko Petrović)
 • OKNUTI – viknuti, dozvati nekoga
 • POLZA – Korist, dobitak, uspeh
 • REZILAK – sramota, stid, a odatle “REZILITI” – brukati se, sramotiti se
 • SEHIRITI – uživati, gledati nešto sa uživanjem
 • TEFERIČ – izlet, veselje
 • ĆUTUK – glupak, budala
 • USRŽITI – učiniti da nešto skroz zahvati, da prodre u srž nečega
 • FUKARA – sirotinja, beskućnici
 • HRŠUM – povika, vikanje na nekoga, ljutnja (još i “RŠUM“)
 • CUBOK – iznutrica
 • ČAIR – polje, livada
 • DŽAMBASIN – trgovac, prodavac (još i “DŽAMBAS“)
 • ŠERETLUK – budalaština, šala

PRATITE NAS I NA INSTAGRAMU:

Izvor: Istorijski zabavnik
Foto: Wikimedia Creative Commons

Advertisement