15 VEKOVA SLAVNE ISTORIJE: Genijalni VIDEO pokazuje kako su se srpske zemlje menjale od Svevladovića do danas!

Poduhvat da se srpska istorija sa čak 15 vekova prikaže u trajanju od svega 15 minuta zvuči gotovo nemoguć. Međutim, Youtube kanal “Serbian Mapping” objavio je rad u saradnji sa Davidom Blagićem koji predstavlja animaciju cele (internacionalno prihvaćene) zabeležene srpske istorije od 631. godine pa sve do danas, počevši sa dinastijom Svevladovića. Кako se navodi … Continue reading 15 VEKOVA SLAVNE ISTORIJE: Genijalni VIDEO pokazuje kako su se srpske zemlje menjale od Svevladovića do danas!